pomáháme ............


Informace o nás

 

Jsme skupina dobrovolníků, která se podílí na činnosti provozu domácí hospicové péče, kterou uskutečňuje Domácí hospic Duha o.p.s.

Jakou úlohu hraje dobrovolnická služba? Momentálně vysoce důležitou, protože má velmi široký záběr. V západní Evropě existuje hned několik typů hospicové péče. V ČR existuje, v současné době prakticky pouze standardní typ hospicové péče, tedy určitého zdravotního zařízení, kde je pacientovi poskytnuto lůžko a péče ošetřovatelů. Domácí hospicová péče se liší v tom, že umožňuje pacientovi strávit poslední období života doma. Hospicové poslání zde naplňují zdravotní sestry, za pomoci léků a zdravotních pomůcek, které dojíždějí za pacientem.

Protože je však DHP teprve prakticky objevována, nemá oporu v legislativě a její existence je zcela závislá na dobrovolné pomoci. V základě je třeba získávat finanční prostředky k pokrytí minimálních nákladů. Ty jsou získávány od dárců a z organizování benefičních akcí.

Z výše uvedených důvodů, je rovněž třeba informovat veřejnost, neboť jen málokdo tuší, co přesně domácí hospicová péče znamená, co může poskytnout potřebným a jak se liší např. od péče poskytovanou zařízeními LDN. Přestože nemá oporu v legislativě, vyžaduje provoz DHP množství administrativních úkonů...

 

Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je člověk, který se podílí na činnosti celého projektu domácí hospicové péče. Jeho pomoc může být stálá nebo jednorázová, pro určité akce. Způsob, jakým se rozhodne pomoci, závisí na jeho osobních možnostech a výběru. Dobrovolník může spolupracovat na benefičních projektech, pomoci s administrativou nebo navštěvovat pacienty...

 

Co přináší dobrovolnická služba? Dobrovolnická služba je hmotně nezisková pomoc. Zisk, který výsledně člověku přináší, se liší dle toho, jaká byla základní motivace: nalézt smysluplnou činnost, kterou dotyčný nevidí ve svém zaměstnání..., získat nové zkušenosti, přátele..., vyplnit volný čas...

 

Dobrovolnická služba je nezbytnou a tudíž vysoce důležitou součástí pomoci těm, kteří si sami pomoci nedovedou. Pojďte se k nám připojit!