pomáháme ............


Malujeme pro hospic -- výtvarná soutěž

17.03.2011 19:59

             
                                      Malujeme  pro  hospic     

Téma: Dialog mládí a stáří,  Já a dědeček/babička, Život je cesta … , Sladkosti- radosti života, Procházka s tím, koho mám rád.
   

Dobrovolníci o. s. Duha Hořice, ve spolupráci s městy   HOŘICE   -  LÁZNĚ BĚLOHRAD

vyhlašují výtvarnou soutěž      ,,Malujeme pro HOSPIC,,

Rok 2011 se Rada ministrů EU rozhodla vyhlásit rokem dobrovolnictví, aby bylo přispěno k vytvoření příznivého prostředí pro dobrovolnickou činnost a umožnit tak dobrovolníkům v jednotlivých evropských zemích, co nejširší záběr pro jejich činnost. Rovněž tak přispět k šíření povědomí o práci dobrovolníka u širší veřejnosti, o její hodnotě a významu.
Dobrovolníci Duhy vítají tento záměr a rozhodli se ho podpořit vlastním drobným příspěvkem. Za tímto účelem vyhlašují výtvarnou soutěž: „Malujeme pro hospic“.


Cíl soutěže:
Cílem soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o šíření hospicové myšlenky a podporu hospicové péče v našem regionu.
 
Soutěží všichni.
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ, II. 1 – 5 třída, III. 6 – 9 třída, IV. Odborná učiliště a SŠ, V. Ostatní věkové kategorie.


Co a jak:
Kreslit, malovat a tvořit můžete jakoukoli výtvarnou technikou.
Rozměr obrázku maximálně formát A3

Údaje o autorovi: jméno a příjmení, věk, adresu - pište na zadní stranu, pokud vlastníte email, rovněž ho uveďte.
 
Dokdy a kam:
Soutěžní práce předejte v informačním centru v Hořicích nebo přímo v hospicu – areál nemocnice (čtvrtek od 15 – 16,30 h.)popř. zasílejte na adresu: Michal Ludvík  Šalounova 1794, Hořice 50801  
Do 1. 9. 2011

Hodnocení:
V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší díla, která budou odměněna drobnými věcnými
cenami a diplomem. Vyhlášení proběhne v den Světového dne Hospiců.

Porota: Kateřina Kašparová, Roman Morcinek, Jana Sieberová, Mgr. Jakub Holman, CompLJ, Mons. Pavel Rousek

Nejzdařilejší tvorba bude průběžně vystavována na webových stránkách
www.dobrovolnici-duha-horice.cz
Všechna díla budou vystavena ve vestibulu Kina v Hořicích.
Účastí na soutěži autoři dávají souhlas s tím, že se jejich díla stanou majetkem
Hospicového občanského sdružení Duha Hořice a budou sloužit k propagaci a šíření  
myšlenky hospicové péče.

Dobrovolníci Duha Hořice          e-mail: Dobrovolnici.Duha@seznam.cz
Michal Ludvík                            tel:  608 025 130
Šalounova  1794
508 01 Hořice                            www.dobrovolnici-duha-horice.cz

 

 

—————

Zpět