pomáháme ............


Hospic tvoří pro farnost

26.03.2013 19:06

Minulé velikonoce uspořádaly mladé rodiny z farnosti akci na podporu Hospicového občanského sdružení Duha. Na Květnou neděli nabízely farníkům velikonoční výrobky - perníčky, beránky, dekorace. K tomu přikládaly letáky s informacemi o domácí hospicové péči v Hořicích. Akce se velmi vydařila a vybrané finanční prostředky byly použity na provoz domácí hospicové péče.

 

Tento rok jsme naopak tvořili pro farnost. Jako dobrovolníci a přátelé hospice jsme se sešli při zdobení velikonočních perníčků. Na Květnou neděli jsme je nabídli farníkům a výtěžek tentokrát pomůže našetřit obnos potřebný pro nákup dataprojektoru k výuce náboženství a promítání při dětských mších a setkání farníků.

Všem tvůrcům a přispěvatelům velmi děkujeme a přejeme požehnané velikonoční svátky.

—————

Zpět