pomáháme ............


Nominace na Jivínského Štefana za rok 2011

06.02.2012 16:11

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2011

 

 

Čís

Nominovaný

Počin                     Verze                6.2.2012 6:57                                                               139 + 88D =   227

1

Adolfová Jarmila

Knihovnice v Radimi u Jičína, pracuje s dětmi, uspořádala pasování prvňáčků na čtenáře, besedy pro školní děti, organizuje kulturní život v obci, vytvořila on-line katalog.

2

Babík Michal

Ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za to, že instituce jím vedená se nesoustřeďuje jen na svou činnost. Výborná byla např. spolupráce jičínského muzea s občanským sdružením Paměť a svědomí při akci k výročí odchodu sovětských vojsk nebo při vzpomínce na Aloise Hlavatého, výrazný byl podíl muzea na organizaci konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“.

3

Bačalky – obec

9. dubna uspořádali vycházku do zaniklé vesnice Křižánky. Pozvali archeoložku Evu Ulrychovou, která nejen zajímavě vyprávěla, ale ještě si přivezla střepy (zdejší nálezy).

4

Badová Zdenka, Jirásková Kateřina

V Sobotce zorganizovaly taneční pro pokročilé, v krásném prostředí a s bezvadnou paní mistrovou. Dokázaly spojit tanečníky různých profesí, aby strávili společné chvíle a našli k sobě cestu.

5

Běcharští

Za sborník Běchary 2011, v němž jsou úryvky z kroniky i básně a povídka, píše se o životě školy, o včelách, o léčení hudbou. Dobře také žije Klub důchodců, skvěle se starají chalupáři.

6

Benešová Jana

Za to, jak se jako ředitelka jičínské knihovny dokázala výborně zhostit role pořadatele konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Také za organizaci dubnové celostátní soutěže OKNA, v níž byly knihovnice hodnoceny podle toho, jak dovedou při práci s dětmi využít díla tohoto spisovatele.

7

Benešová Jana, Bílková Eva

Za organizaci konference věnované osobnosti Václava Čtvrtka, která se konala v Jičíně 20. – 22. 10. 2011.

8

Bílek Karol, Kábová Hana, Bílek Jan

Za přípravu a organizaci vzpomínkových akcí na význačné osobnosti kraje: B. Raýmana (profesora organické chemie), J. Pekaře (českého historika) - instalace pamětních desek na Kosti a v Sobotce, vědecký seminář, sborník a další. 

9

Bílková Eva

Za významný podíl na konferenci „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Dokázala pozvat odborníky i pamětníky, konference připomněla Čtvrtkovo dílo z mnoha hledisek.

10

Bílková Eva

Za skvělou a příkladnou práci, kterou věnuje zpracování jičínské kroniky.

11

Bílková Jitka 3x

Za její přednášku pro Jičínskou besedu „Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín“, poutavou, bohatě dokumentovanou a skvěle přednesenou. Také za příspěvek na konferenci věnované Václavu Čtvrtkovi, kde byl K. Kazbunda též zmiňován.

12

Bittnerová Zdeňka

Za příkladnou práci knihovnice v Ostružně, kde pořádá různé kulturní akce (vyhlášení Čtenáře roku 2010, Velikonoční výstava, Cuketománie, Dětský den, Dýňování …)

13

Bystřičtí

Za to, že se před Vánoci nespokojili s elektrifikací nějakého stromku, ale instalovali slámový betlém.

14

Cukrárna Karolínka Libáň

Za organizaci „Poetických podvečerů s křeslem pro hosta...“. Příjemné prostředí, výborná atmosféra, zajímaví hosté - Lída Rakušanová, prof. Pafko a další. Také za podíl na pořádání hudebního festivalu Foerstrovy dny.

15

Čeliš Eduard

Bělohradský občan se svými přáteli napsal knížku povídek pod názvem „Už tě vidím, Bělohrade“. Tato kniha příběhů z Bělohradu volně navazuje na povídkovou knihu, vydanou na konci r. 2010 pod názvem „Copak mě nevidíš aneb 48 bělohradských lodiček“.

16

Čermák Karel

Za jeho přednáškovou činnost, zejména za přednášku zorganizovanou Jičínskou besedou  21.1. 2011 („Český ráj na sklonku Rakouska-Uherska“) a za odborný příspěvek na mezinárodní konferenci „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Také za jeho poutavé články z historie.

17

Divadelní soubor  Erben Pivovarská zahrádka -  Miletín

Skupina miletínských ochotníků sehrála hru o životě K. J. Erbena „Vázání kytice“. Toto představení  v Pivovarské zahrádce bylo jednoznačně kulturním vrcholem celých Erbenových oslav.

18

Doskočil Pavel

Za výstavu v Lodžii, která provokovala k přemýšlení. Neobvyklou, ale zajímavou expozici uvedl na vernisáži i hudbou z vlastní basové kytary.

19

Dostálová Iva

Knihovnice z Chomutic, aktivně pracuje s dětmi (pořádá pasování prvňáčků na čtenáře, připravuje a realizuje besedy pro školní děti), vytvořila on-line katalog.

20

Dubinová Terezie 2x

Vydala učebnici „Jak učit o holokaustu“. S důkladnosti sobě vlastní našla mnoho dokumentů, dopisů, citací z novin, knih atd. Jejich barevné rozlišení pomáhá učitelům i žákům v tvůrčím studiu. Je nominována také za veškerou rozsáhlou přednáškovou činnost v Turnově, Jičíně i jinde i za další publikační činnost.

21

Egert Jaroslav 2x

Za obsahově hodnotnou, čtivou knihu „Historie mlýnů na Žehrovce. Život a příroda kolem nich.“ Vzdal hold poctivé řemeslné práci mlynářů, jejich technickému umu a podnikavosti. Vydání knihy předcházelo studium dokumentů a literatury, zodpovědná a trpělivá příprava je na výsledku práce patrná.

22

Erbanová Alena

Knihovnice z Miletína, druhé nejlepší základní knihovny v republice. Vzniklo při ní mateřské centrum, rozvíjí se bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel.

23

Erben Antonín

Organizuje a pořádá (rovněž sponzoruje a ne malou částkou) v  Kulturním domě  v Běcharech pravidelné pořady „Léčení s hudbou“.

24

Fajstauerová Hana,   Kořínková Jana

Zvou Jičíňáky do jičínského zámku na „Čaj o páté“. Promítají staré fotografie a navádějí účastníky ke vzpomínání. A oni rádi povídají, jak to tenkrát bylo.

25

Fléglová Štěpánka

Za to, že s žáky literárně dramatického oddělení hořické ZUŠky připravila řadu zajímavých představení, nastudovali např. „Krysaře“ nebo Erbenovu „Věštkyni“. Za účinkování při Erbenových oslavách v Hořicích.

26

Franc Václav

Člen jičínského Literárního spolku. Za napsání a vydání knih „Svědek neposkvrněného početí“ a „Dvakrát vrtej, jednou trhej“. Za to, že pokračuje ve vydávání měsíčníku „Kobra“ a literárního magazínu „Čaj“.

27

Gregorová Jarmila

Připravila výstavu „Přástky“, na  které se vyřádily téměř všechny děti z Hořic a okolí a také se zábavnou cestou ledacos o tradiční, dnes už zapomenuté, činnosti dozvěděly.

28

Háša Matouš

Je nadaným studentem hořické sochařské školy. V letošním roce uspořádal svou autorskou výstavu v hořické Galerii plastik.

29

Hospicové občanské sdružení Duha -Hořice

Dávají o sobě vědět i kulturními počiny, třeba uspořádáním výstavy „Nevšední tvář radosti“ v hořickém muzeu, drobným prodejem při adventním trhu nebo předvedením živého betlému 23. prosince před hořickou radnicí.

30

Chlumský Miloš

Ředitel Lepařova gymnázia v Jičíně. Originálním, nápaditým a vtipným způsobem se vzepřel návrhu zbourat historické oplocení s pískovcovou podezdívkou z roku 1883 před budovou školy  za účelem rozšíření parkovacích míst. Podařilo se mu zachránit významný architektonický prvek.

31

Chodějovská - Bílková Eva

Za její veškerou přednáškovou činnost, zejména za přednášku pro Jičínskou besedu 6. 5. 2011 nazvanou „Architekt Čeněk Musil a jeho regulační plán města Jičína“. Poutavá, skvěle dokumentovaná.

32

Jandejsek Pavel

Za organizaci benefičních koncertů na záchranu varhan u sv. Jakuba v Jičíně, za hostování v orchestrech například 1. 9. 2011 - koncert v kostele sv. Jiljí v Železnici nebo 20. 11. 2011 – „Missa Brevis“ od Pavla Josefa Vejvanovského v kostele sv. Ignáce v Jičíně.

33

Jindra Josef

Za dramaturgii a přípravu Dne poezie pro Literární spolek  při Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně. V pořadu připomněl básníky našeho kraje.

34

Katalpa - OS, Hořice

Již čtvrtým rokem pořádá pro veřejnost workshopy, při nichž si zájemci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky (např. malování na hedvábí, práci s pedigem), naučit se pod odborným vedením kreslit a malovat anebo si zhotovit vlastní vánoční dekorace.

35

Klub K. J. Erbena a město Miletín

 

Za skvělé zorganizování erbenovských oslav při příležitosti 200. výročí narození jejich nejslavnějšího rodáka, jichž se mimo jiných zúčastnila i početná delegace zahraničních bohemistů.

36

Knihkupectví U Ignáce v Jičíně

Za to, jak se mu daří zvát do Jičína zajímavé lidi na přednášky a besedy. Jedním z nich byl i profesor Erazim Kohák, po jehož přednášce se ještě dlouho diskutovalo.

37

Knihkupectví U Ignáce v Jičíně

Za šňůru představení „Listování“ (Masarykova obchodní akademie Jičín, Nová Paka, K-klub Jičín), kterou zorganizovalo pro  představení knihy T. Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“.

38

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

V lednu zavedli elektroknihy. Čtenáři si je mohou zdarma půjčit, vyzkoušet, třeba se i inspirovat, sami koupit. Zájem čtenářů je velký.

39

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za literární festival v Zahradě poznání – zvláště za vystoupení Richarda Pachmana. Za konferenci „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Za podíl na vydání publikace Václava Čtvrtka „Z dětství a jinak“.

40

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a další pořadatelé

Uspořádali skvěle připravenou a provedenou konferenci „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Ocenění je i za všechny doprovodné akce.

41

Kociánová Věra

 

Vydala knížku „Litevské pohádky“ a pěkně z ní v březnu na Pecce lidem četla.

42

Kociánová Věra

Za spolupráce T. Tomíčka a D. Houškové zpracovala zdařilou publikaci „Hrad Pecka“, v níž poutavou formou seznamuje s bohatou historií hradu. Je členkou redakční rady čtvrtletníku „Listy Peckovska“ a píše do něho články.

43

Koláční Jitka a Ondřej

Za cyklus koncertů vážné hudby v Jičíně i jinde, které si zaslouženě získaly okruh stálých posluchačů.  Pečlivě vybraný program, vynikající výkony obou houslistů i jejich hostů, zajímavé průvodní slovo -  tak je lze charakterizovat.

44

Koláčný Ondřej a spol.

Uspořádal v Jičíně šňůru koncertů s pozvanými hosty. Pozoruhodné je, že vnáší na koncertní pódium humor a vyprávění, čímž činí muziku poutavou i pro neznalé.

45

Kolodiy Olha

Před dvěma lety se ujala opuštěného hořického sboru Ratibor a Vesna, s nímž již nastudovala několik úspěšných programů. Pozvedla úroveň sboru a svým nadšením vlila zpěvákům novou chuť do práce. Sama je skvělá zpěvačka.

46

Komárková Romana 2x

Knihovnice Městské knihovny v Kopidlně, organizátorka Kopidlenských slavností 2011. Pořádá besedy pro mladé čtenáře, řadu akcí v rámci Týdne knihoven.

47

Kopidlenské slavnosti - pořadatelé

Součástí byla výstava z historie města, pestrý kulturní program byl spojen s oslavou výročí místního dobrovolného hasičského sboru, proběhla výstava obecních a sportovních kronik, prezentace místních spolků a organizací i výstava prací keramického kroužku při ZŠ.  

48

Korbelářová Bohunka

Knihkupka Karmelitánského knihkupectví v Jičíně.  Nejen, že pozvala do Jičína mnoho zajímavých lidí na besedy, ale dochází s kufrem knih na různé akce, kde prodává.

49

Koťátko Josef

a Obecní úřad Holín

Uspořádali zajímavou besedu o Prachovských skalách. Lidé ze vsi rádi zavzpomínali. Koťátko má paměť skvělou.

50

Kracík Pavel    4x

Za vynikající vedení a prezentaci Jičínské besedy, za probouzení zájmu o historii  a památky, za náročná a přitom vhodnou formou předkládaná témata, kterými sytí dlouhodobě jičínskou veřejnost prostřednictvím besed a přednášek, pro které dovede vybrat opravdové znalce.

Za odborný příspěvek na mezinárodní konferenci „Pohádkové vzkázání Václava  Čtvrtka“,  za zorganizování prohlídky pražské výstavy o Karlu Škrétovi. Za archeologický nález ostatků svaté Sekundiny.  Také za boj o záchranu kostela Všech svatých v Sedličkách, stavby, bez které by Zebín nebyl Zebínem.

51

Kracíková Jindřiška

Za přednáškovou činnost, za kulturní akce pořádané v synagoze (festival, koncerty, filmy), za komentované prohlídky židovského hřbitova.

52

Krausová Světla

Knihovnice z Valdic, která zaslouží poděkování za příkladnou práci s dětmi, za pořádání akcí v knihovně (vyhlášení čtenáře roku 2010), za vedení loutkového divadla Zebíňáček. 

53

Krupka Jiří

Krupka Jiří Za to, že zorganizoval řadu osvětově-poznávacích výletů se zaměřením na přírodní krásy Českého ráje, uspořádal besedu s pamětníkem a ochráncem přírody, Josefem Koťátkem.

54

Krupka Petr   2x

 

Za pořady „Před oponou“, ve kterých se opakovaně snaží dávat prostor místním pamětníkům, oživuje vzpomínky na věci dávno i nedávno minulé a vytváří příjemná setkání pro všechny, kteří mají Jičín rádi. Kupříkladu říjnové setkání bylo věnováno sportovnímu dění a protagonistou byl J. Všetečka.

55

Křelina Jakub

V lednu měl pozoruhodnou výstavu v Lodžii. Plastiky, obrazy – ale vše poněkud jinak, než jsme zvyklí.

56

Kula – divadlo herců s postižením, Jičín

Tentokrát nastudovali hru „Hmyzáci“, volně zpracovanou podle Karla Čapka. Hráli ji v Apropu, v Káčku i na dalších místech. Vozíčkáři i pohybliví herci hrají i zpívají s chutí.

57

Kůsovic koledníci

Za předvánoční rozdávání radosti. Krom všeobecně známých koled prezentují i ty vlastní, které jsou stejně krásné a hladí. (Skládá a aranžuje Petr Kůs.)

58

Kužel Břetislav

Po celé léto byla v Porotním sále jičínského zámku výstava obrazů pana malíře. Na jeho obrazech je vtip, jičínské příběhy, ale i kvalitní kumšt. Hezké bylo, jak si Břeťa svou výstavu opečovával a byl k dispozici pro rozhovor s návštěvníky.

59

Kužel Jan

Je autorem dřevěných jesliček, kterými ozdobil v letošním adventu hořické náměstí. Jeho další artefakty lemují např. novou hořickou cyklostezku na Dachova.

60

Kvaček Robert

Pan profesor z Jičína. Za jeho rozsáhlou přednáškovou činnost, za činnost publikační. Za jeho doplňky na různých přednáškách kolegů historiků, které samy o sobě byly další přednáškou.

61

Kynčlová Zlatuše a spol.

 

Za zorganizování oslav 100. výročí budovy Mateřské školy v Jičíně, k nimž mj. patřila dokumentární výstava, přednáška Vladimíra Úlehly, fotografická publikace, prezentace školy i založení její nové kroniky.

62

Lázně Bělohrad, město a lázně

Jako první v našem okrese uvedli obnovenou divadelní hru Dívčí válka. Ta, navzdory deštivému počasí, přilákala nemalé množství diváků a získala si jejich přízeň.

63

Lhota Hlásná - aktivní občané

Starý javor využili k výrobě zvoničky a příjemných sošek pro zkrášlení obce. Pozvali pana Tryznu - sochaře samouka, který většinu práce udělal motorovou pilou.

64

Listování – skupina herců okolo L. Hejlíka

V Káčku i jinde předvedli scénické představení knížky T. Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“. Příklad toho, jak lze popularizovat literaturu.

65

Literácy Jitčín

Za doprovod mnoha akcí (Masopust v Jičíně, poutě ...). Slavná byla zejména „Missa Brevis“ od Pavla Josefa Vejvanovského - slavnost k svátku muzikantů Caecila varhanice  v rámci koncertantní bohoslužby, měla premiéru po 347 letech. 

66

Luniaczek Petr

Při svých výletech fotografuje lidovou architekturu. Z pořízených fotografií pořádá výstavy. Letos v galerii v Bukvici. Píše články do regionálního tisku, vydal několik publikací a průvodců s regionální tematikou.  

67

Markvartičtí

2. dubna vyčistili a otevřeli studánku. Nejen čistá voda pramenitá, ale i hezký program při otvírání. Kromě dalšího kulturního dění tedy i obnova lidových tradic

68

Matějovský Pavel

Navázal přátelství s nepálskou školou a organizuje podporu na její provoz. Pan Matějovský uspořádal v Nové Pace přednášku o cestě do Nepálu a životě tam.

69

Mečířová Jitka

Studuje zajímavé osobnosti našeho kraje (Rais, Mašínová, Mácha …) a pořádá poutavé besedy v Lázních Bělohrad a okolí.

70

Městská knihovna Hořice

Za zpřístupnění knihovny tělesně postiženým občanům a za spolupráci se sdružením Klokánek, za pořádání cestopisných přednášek ve spolupráci s Klubem českých turistů v Hořicích, za organizování lekcí internetu pro seniory a za příkladnou práci s dětmi.

71

Městská knihovna Hořice

 

Za vše, co dělají pro malé i velké čtenáře, za zpřístupňování vzdálených krajů pořádáním cestopisných přednášek, za Noc s Andersenem, za besedy a soutěže pro děti, za radost z práce, kterou dokáží přenášet na všechny okolo.

72

Městské muzeum a Městská knihovna Hořice

Zorganizovali projekt „K. J. Erben a jeho kraj“. Řada přednášek pro školy a veřejnost, výstava o životě a díle autora. Součástí projektu byla i fotografická a výtvarná soutěž.

73

Miletínští – obec, divadelní soubor 2x

Za to, jak zodpovědně připravili udílení Jivínského Štefana 25. 2. 2011. Je vidět, že miletínští divadelníci a další umějí. I miletínské modlitbičky byly štefanské. 

74

Mizerová Radka

Jičínská výtvarnice. Za neuvěřitelně nápadité, vtipné a dojemné scény divadelních her souboru Anička a letadélko. Jejich představení se mohou odehrávat na téměř absolutně minimalizovaném prostoru, přesto dojem z nich se rovná dojmu z tzv. velké scény.

75

MKS Lázně Bělohrad

Za všechny zajímavé programy v průběhu roku, především za vkusně připravenou tradiční výstavu betlémů.

76

Mrkáček Zdeněk

Nejen vydal fotografickou knížku „Jedinečný Český ráj“, ale skvěle ji 9. března v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně předvedl čtenářům, promítal fotografie a držel poutavý výklad.

77

MŠ Valdice

V květnu sehrály děti ze školky skvělé představení „Lví král“. Mladí herci předvedli odvážná a nebojácná vystoupení. V programu se jich vystřídalo 96.

78

Muzeum přírody Českého ráje

Za výstavu fotografií obojživelníků v jičínském K-klubu a za to, jak pěkně dětem snímky vysvětlili. I za výstavu v Železnici.

76

Mužíček Vlastimil

V prosinci otevřel svou novou galerii v Nové Pace. Na vernisáži, kterou skvěle uvedl, dokázal, že nechce vystavovat jen své obrazy. Byl tu Salaba, Ščigol, Typlt i Janoušková.

80

Obecní knihovna E. Štorcha v Ostroměři

V prostorách knihovny se instalují výstavy, besedují zajímavé osobnosti, uskutečňují se přednášky pro veřejnost, počítačové kurzy pro seniory, výtvarné dílny, o prázdninách je organizován příměstský tábor.

81

Ohařičtí

Na cestě z lesa ke vsi postavili rozcestník s lavičkou. Je tu vysvětlení zajímavostí z okolí i místo rozhledu a příjemného posezení.

82

OS Baševi, Jičín

 

Za vzpomínku na odchod židů do transportů. Uskutečnila se 9. 1. v synagoze i u pamětní desky na nádraží. Do synagogy přišlo 40 lidí, na zídce hořelo 89 svíček. A keř u nádraží kvetl žlutými květy.

83

Ostruženští a Literácy Jitčín

Po staročeském zvyku uspořádali skvělý masopustní průvod s maskami, muzikou, medvědem, který vytancoval hospodyni a dostal za to panáka.

84

Paměť a svědomí – OS, Jičín

Spolu s jičínským muzeem uspořádalo vzpomínku na Aloise Hlavatého. Film, vzpomínky pamětníků, poutavé vyprávění o vzácném člověku…

85

Plachý Jjří a OS Stezka Češov – Veselí

Připravili archeologickou vycházku k zaniklé osadě Blížkov. Pan Plachý má nastudovánu historii okolí a rád své poznání předává dalším.

86

Pluhařová Ilona

Členka LISu svojí povídkou uspěla v literární soutěži Řehečská slepice 2011. Se žáky mapuje historii města Kopidlna. Prezentuje svoji tvorbu na festivalu Jičín - město pohádky, na Rozloučení s prázdninami v Psinicích, při Kopidlenských slavnostech.

87

Pluhařová Ilona

Spisovatelka z Valdic. Za reprezentaci  Královéhradeckého kraje v Banské Bystrici. Za omalovánky Stulik a Sylenka s jejími texty, které vyšly v polštině v překladu Lucie Kubínové.

88

Popovičtí

Kupříkladu v prosinci předvedli, jak pestrý  dokáží udělat  život v obci: Turnaj ve stolním tenise, Turnaj v dámě, Mikulášská a 27. 12. skvělý koncert Literácy Jitčín v kostele.

89

Pospíšil Michael

Za přednášky (poslechové dílny), Masopust, Vzkříšení, Michna …, za hudební doprovod při procesích (Trojice, Sv. Anna, Dušičky aj.), za mše a koncerty (Jičín, Ostružno, Popovice, Libštát).  

90

Pospíšil Michael

Za vedení souboru Literácy Jitčín a za pořady z dějin barokní hudby v jičínské knihovně.

91

Prochor, Komárková Ivana a spol.

Za uspořádání dokumentární výstavy mapující činnost spolků a sdružení, kterou si zájemci mohli prohlédnout 1. května na nádvoří jičínského zámku.

92

Prokeš Pravoslav

11. 3. otevřel v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně výstavu svých fotografií.  Fotí moderní technikou, ale fotografie v počítači upravuje minimálně. Na vernisáži spolupracovala i dcera Ester.

93

Psychiatrické oddělení nemocnice Jičín

Za  jejich výstavu obrazů a plastik v Knihovně Václava Čtvrtka. Za to, jak díky  malování a modelování překonávají své zdravotní trápení. Arteterapii vede pan Kořínek.

94

Ratibor a Vesna, pěvecký sbor Hořice

Za letošní úspěšnou sezónu, zejména za hezké koncerty v čase adventu v Hořicích, v Chodovicích a ve Velkém Vřešťově. Tradičně potěšili koledami také klienty hořické LDNky.

95

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Muzeum připravilo výstavu „Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“, která vhodně a zajímavě doplnila konferenci Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.

96

Rejmanová Dana

Knihovnice z Jičína. Její zákusky na předání Jičínské pečeti V. Úlehlovi byly jedna báseň. Básním se věnuje i jinak. Její přednes Erbena ve spolupráci s triem Ad Libitum, se kterým jezdí po kraji, je skvělým zážitkem.

97

Rejmanová Dana

 

Za podíl na činnosti Jičínské besedy, za propagaci koncertů a za starost o církevní památky.

98

Ryba Jiří

Jeho výstava uměleckého skla v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích byla úžasná. Je až podivuhodné, jaké barvy a tvary umí vytvořit.

99

Řehečská slepice –

organizátoři

Malá obec dovede uspořádat velkou celostátní literární soutěž a při vyhlašování výsledků příjemné setkání se skvělým programem.

100

Řehečské kvarteto     3x

Za otextování lidových písní na řehečské motivy, za vystupování v Jičíně a okolí (nedílná součást festivalu Jičín - město pohádky, křtů knihy V. France a dalších akcí), za reprezentaci Řehče a celého Jičínska po celé ČR (až na jižní Moravě) i za hranicemi, za účast na setkání v německém Erbachu (kde reprezentovali  písní „Cestářská“ v němčině!).

101

Seyčková Nina

Za scénář, zajištění prostředků z evropských zdrojů a provedení významné přestavby Šrámkova muzea v Sobotce s novými audiovizuálními efekty, grafickým přiblížením života Fráni Šrámka a k návštěvníkovi mluvícími ukázkami Mistrova díla.

102

Skauti - středisko Hořice

Za všechny zajímavé akce v průběhu roku nejen pro děti a mládež, za to, že i dospěláci se dokáží dát dohromady a vyrazit na brigádu, na výlet nebo na ples, a dokonce i na společnou dovolenou, že letos pro nás všechny opět přivezli betlémské světlo.

103

Skleróza

Nově vzniklý divadelní soubor, kde jako režisér působí František Kozel, je odnoží hořické taneční skupiny Artrosa. V letošním roce nastudovali a několikrát předvedli své první představení "Dlouhý" s výraznými "cimrmanologickými" prvky.

104

Smolík Robert

Ocenění patří Robertu Smolíkovi za projekt Jičín - Valdštejnovo město, který společně s Jaromírem Gottliebem vypracoval a který už 3 roky řídí s viditelně dobrými výsledky. Také on má obrovský podíl na rychlém rozjezdu Valdštejnské lodžie.

105

Spolek hořických rodáků v Praze

Pozornost si zaslouží především nový předseda Jiří Šulc za zajímavé programy pro členy spolku a za upevňování vazeb k rodnému městu, za zajímavou přednášku na téma „Co daly Hořice Praze“.

106

Spolek občanů a přátel města Jičína

2x

Za pořady  „Před oponou“, kam Petr Krupka či Radovan Sál  zvou pamětníky z různých oborů (učitele, sportovce, lékaře), aby společně s diváky nahlédli do minulosti.

107

Spolky a organizace v Jičíně

Na 1. máje uspořádaly v arkádách zámku výstavu o své činnosti. Tím dokázaly, jak úžasná a bohatá je kulturní činnost ve městě.

108

Stezka Češov -Veselí – OS

23. července uspořádalo OS putování po stezce. Ale nebyl to jen pochod či jízda. Na každém zastavení byli dobří průvodci a v kozojedském kostele dokonce koncert.

109

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích

Za skvělý nápad uspořádat studentské sochařské symposium k 800. výročí narození sv. Anežky České. Díla již zdobí řadu míst a jedna Anežka se dostala dokonce až do Senátu.

110

Studenti hořického gymnázia

Za udržování všech bohulibých tradic, které se v průběhu více než 50leté historie vytvořily – za Pestrý zábavný večer, za Zobácký bál, za vydávání studentského časopisu „Tempus“, za příkladně kladný vztah ke své škole a snahy o její záchranu.

111

Svoboda Jaroslav

Za podíl na přípravě a průběhu výstavy v rámci Kopidlenských slavností na městském úřadě v Kopidlně. Za seriál o kopidlenských doktorech zveřejňovaný v Kopidlenských listech.

112

Šedivý Miloš

Regionální muzeum a galerie v Jičíně jemu a Vladimíru Komárkovi uspořádalo výstavu. Architekt Šedivý přivezl nápadité a pestré keramické artefakty, které s Komárkovými obrazy ladí.

113

Šidáková Jitka

Knihovnice v Sobčicích, výborně pracuje s dětmi, spolupořádá všechny akce v obci, vede obecní kroniku, vytvořila on-line katalog.

114

Šinkmanová Eva

Malířka z Nové Paky. V dubnu zabrala celou galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích obrazy (nejen její častá zátiší, ale i akty a abstrakce), keramikou a malbou na hedvábí. 

115

Škopkovi

Výstava Jiřího a dcery Markéty v galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích se velmi povedla. Byly tu obrazy obou a příjemná keramika Markéty.

116

Šlengerovi Hanka a Josef

Vnučka a syn Mistra malíře připravili v zámecké galerii v Jičíně skvělou výstavu. Hanka pak o obrazech a jejich tvůrci hezky vyprávěla.

117

Šoltys Vladimír

O ptácích,  jejichž fotky  vystavoval na Valdické bráně, umí hezky mluvit. Nejen o focení, ale i o žití ptáků v krajině. Letos se taky vypravil do Kanady a přivezl odtud mnoho fotografií a dojmů, o kterých vyprávěl v Jičíně na besedách v Ševcovně a v Káčku.

118

Tomášů Romana

Knihovnice v Markvarticích, pořádá charitativní koncerty na záchranu kostela sv. Jiljí, organizuje přednášky a cestopisné besedy pro širokou veřejnost.

119

Tomíčková Oldřiška

Vydala pěknou knihu Zmizelé Hořice. V ní popisuje památky a nemovitosti ve městě a okolí, také historii k nim se vážící.

120

Tomíčková Oldřiška, Bukač Václav

Za knihu Zmizelé Hořice, Která přináší množství fotografií málo známých zákoutí a objektů. Soubor je doplněn odborným a čtivým komentářem. Vydání knihy doplnila stejnojmenná výstava v muzeu.

121

Ulrychová Eva

Za archeologické vycházky - v dubnu do Křižánku, v říjnu do Psinic a okolí. Zúčastnilo se jich mnoho zájemců, kteří chtěli poznat minulost a život svých předků a hlavně slyšet fundovaný výklad Evy Ulrychové.

122

Váchalův spolek studeňanský

Nastudovali Váchalovu divadelní hru, kterou rozšířili o scény z jeho života s Annou Mackovou. Ve Studeňanech není sál, a tak scéna byla ve stodole a diváci seděli venku ve stanu.

123

Valenta Jiří

Vydal knihu „Malované opony divadel v Českých zemích“. Na 21 místech je tu zmínka o divadelní historii Jičínska.

124

Valentovi  Daniela a Petr

Za výrazný podíl na kulturním životě v Úhlejově, paní Daniela za zpracovávání písemných materiálů pro Úhlejovský zpravodaj a za příkladnou práci knihovnice.

 

125

Vávrová Jana

Ředitelka ZŠ a MŠ v Běcharech u Kopidlna. Škola získala zvláštní diplom krajského hejtmana za péči o výchovu žáků k přírodě formou chovu včel - probíhá tu celoročně výuka včelaření v rámci předmětu přírodověda.

126

Víchová Lenka

Knihovnice v Cerekvicích, zapojila knihovnu do automatizovaného regionálního knihovního systému a vytváří on-line katalog, organizuje pro děti besedy a exkurze v knihovně.

 

127

Vydra Jiří      2x

Za jeho úžasné, tvůrčí a obětavé kouzlení v Jičíně, Libosadu a Loggii/Lodžii/.  Nasadil  nezvykle ostré pracovní tempo po převzetí areálu Valdštejnské Lodžie v Jičíně, které s sebou přináší nejen krásné a vytříbené akce, ale  především očividnou péči o kulturní památku.

128

Vydra Jiří a přátelé

Nový kastelán v Lodžii. Připravil tu „Slavnost stromů“ a „Divovánoce“. Dílny, divadlo, hudba, skvělé představení v parku i v jičínském zámku.

129

Vystrčil Miroslav

Za spolupráci a pomoc při získávání spolupracovníků a příspěvků z historie Kopidlna, údajů o kopidlenských knihovnících a článků s historickou tematikou pro Kopidlenské listy 2011.

130

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola   Jičín

V červnu pedagogové a studenti pečlivě připravili oslavu 140 let školy. Ve třídách instalovali kroniky a jiné školní dokumenty, ukázali i moderní školu. Absolventi a ostatní přišli a vzpomínali.

131

Výtvarnice z hořické ZUŠky

 

Blanka Bihelerová, Klára Pavlová, Markéta Fojtíková a Růžena Bičišťová nejen učí děti výtvarným technikám v hořické ZUŠce, ale samy také tvoří, a dokonce i vystavují. Společnou výstavu měly v prosinci na hořické radnici.

132

Zapletalová Eliška

Farářka Církve československé husitské v Hořicích a Velkém Vřeštově. Za akce v hořické synagoze, za připomínání odkazu židovských osobností, za urputnou snahu o obnovu hořické synagogy.

133

Závěsné divadlo

I letošní jejich premiéra hraná na Valdické bráně se vydařila. Jmenovala se „Proč bychom se netěšili“ a byla o nás. Závěsní nastavili zrcadlo a věru na něm my lidi nejsme nejkrásnější.

134

ZUŠ Jičín

Za nastudování písní z knihy V. Čtvrtka „Zpívají psíci při měsíci“ a jejich prezentaci během konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.

135

ZUŠ Jičín – výtvarný obor

Paní učitelka Holmanová zadala dětem téma jako klíčení, řecké báje. Pak obrazy vystavili v knihovně a bylo věru nač se dívat.

136

Žantovský Martin

Za tvorbu webu Literárního spolku Jičín a webu literární soutěže Řehečská slepice. Připravil fotoseriál o životě LISu i fotodokumentaci dalších akcí.

137

Žantovský Martin

Člen LISu Jičín, literát, básník, redaktor, korektor, IT odborník. Spolupracovník redakce Kopidlenských listů, který se významnou měrou zasloužil o jejich grafickou podobu a novou tvář, která přispěla k popularitě této místní tiskoviny v posledních letech.

138

Železničtí, zejména muzejníci

Po celý rok byly v muzeu vernisáže regionálních umělců, doprovázené muzikou z vlastních železnických zdrojů. Jako příklad keramika Z. Pokorné, šperky A. Novotné, panenky J. Novotné a další.

139

Život bez bariér – OS, Nová Paka

Vybudovali a úspěšně provozují stacionář, chráněné dílny, cvičebnu, sociální rehabilitaci a další. Ti, kteří nemohou to, co ostatní, najdou tu plnohodnotný život.

 

 

 

Nominace na Jivínského Štefana za dlouhodobé zásluhy

(dáno 2011)

 

 

Čís

Nominovaný

Počin                             

1D

Apropo  Jičín – asociace pro postižené

Každý rok v listopadu pořádají benefiční představení. Velká hodnota je v tom, že tu hrají sami členové Apropa  a pomáhá mnoho dobrovolníků. I ostatní činnost je velmi pestrá.

2D

Artrosa Hořice

 

Taneční skupina hořických mužoretů přináší svými vystoupeními radost už po mnoho sezón. Pánové zralého věku v černých úborech s klobouky a deštníky se stávají ozdobou každého plesu či slavnosti.

3D

Bělohradské listy – redakce 2x

Dvouměsíčník, který už 11 let zachycuje historii, vzpomínky pamětníků i současnost Bělohradu a okolí. Dobrá výtvarná stránka, zajímavé přílohy.

Po dlouhou dobu na stejné úrovni, cca 1000 prodaných výtisků v třiapůltisícovém regionu.

4D

Bílek Jan

Za dlouhodobý přínos hořické kultuře, především za jeho dlouholeté působení v hudebním spolku Dalibor v Hořicích, jehož je dirigentem, za aktivní muzicírování a v neposlední řadě i za účinkování v populární skupině hořických mužoretů  Artrosa.

5D

Bílková Eva

Kronikářka města Jičína. Propagátorka vědecké práce v kontaktu se žáky a studenty škol, praktikanty v archivu, učiteli, knihovníky z praxe. Je významnou osobností Jičínska, působící v nejrůznějších oborech.  Má zásadní podíl na úspěšné mezinárodní konferenci o spisovateli Václavu Čtvrtkovi.

6D

Bona Vita - pěvecký sbor, Hořice

Za dovršení dvacetileté tradice komorního sborového zpěvu.

7D

Bosáková Jana

Za organizace koncertů jičínských Literáků - při mších, poutích, procesích atd., za organizaci jičínského masopustu, za nastudování „Missa Brevis“ od Pavla Josefa Vejvanovského, za vánoční koncertování a koledování dětí v Ostružně. Organizovala, zpívala …

8D

Bretová Milena

 

Za vedení divadelního souboru v Dětenicích, který už řadu let dosahuje výborných výsledků, za řadu úspěšných akcí připravených se žáky dětenické základní školy.

9D

Bucek Josef

Za to, že ve své Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích umožňuje výtvarníkům výstavy a že se nabídkou prostor Občanskému sdružení SH zasloužil o pokračování starohradských Prvomájových odpolední Hany Kofránkové i Hudebně-literárního festivalu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka.

10D

 

Bukač Václav

Za vše, co vykonal za čtyři desítky let ve funkci ředitele hořického muzea, za nespočet výstav, za obětavou pomoc při organizování sochařských symposií, za skvělou grafickou přípravu mnoha knih i za to, že již více než 15 let připravuje Hořické noviny.

11D

Čeliš Jan Křtitel

Za jeho dlouhodobou hudební aktivitu na poli lidové, vážné, beatové, jazzové i country hudby, za propagaci Váchala, za činnost ve prospěch festivalu Jičín - město pohádky.

12D

Čeliš Jan Křtitel

Za různá hudební vystoupení, za aktivní účinkování v jičínském souboru Fidle a v posledních letech za vzorné dokumentování kulturního dění v Jičíně a okolí na webových stránkách.

13D

 

Červová Helena

Paní starostka Helena Červová již 8 let organizuje kulturní akce v obci Libuň. Dovede vhodně aktivovat spolky, a tak tu mají mnoho výstav, jarmark, rozsvěcení stromu a další.

14D

Čtvrtečková Jana

Za vedení kroniky Pševse. Povoláním je zdravotní sestra. Kroniku vede od roku 2007, ale snaží se doplnit i předchozí léta od roku 1950. Shání a studuje k tomu potřebné dokumenty.

15D

Erben Antonín

Organizuje po 2 roky společenská setkání Léčení hudbou.  Zajistil 6. včelařský ples v únoru 2011 v Kopidlně, posedmé Okresní včelařský den v Židovicích. Je pilným dopisovatelem Kopidlenských listů, Běcharských novin a Jičínského deníku.                                           

16D

Faruzelová Marie 2x

Za svůj neobvykle lidský úřednický přístup, který se promítá do kulturního dění v Jičíně. Za to, že ze svého postavení vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu dovede pomáhat všem, kteří se na kulturním dění v Jičíně podílejí. Za to, že dokáže podpořit mnohé nápady, nadchnout se pro jejich realizaci, doporučit řešení, usměrnit, ale i pochopit chyby…

17D

Foerster - smíšený pěvecký sbor, Jičín

Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni zvládnutá vystoupení, kterými tento sbor působící při Lepařově gymnáziu v Jičíně pod vedením Ivany Hanzlové a Karla Chutného dovede zaujmout posluchače a ukázat krásu sborového zpěvu.

18D

Formanová Eliška

 

Za příkladnou práci starostky Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada, za organizaci řady akcí a jejich pečlivou dokumentaci.

19D

Franc Václav 4x

 

Vedoucí Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, laureát mnoha soutěží. Za více než desetileté organizování dnes již celostátně známé literárně humoristické soutěže Řehečská slepice, za více než 20 let literární činnosti, za svoji snahu přispět  k obohacení kulturního života na Jičínsku.

20D

Galerie J. B. Spektrum Vokšice

I letos, jako každý rok byla tu série výstav, které Josef Bucek s výtvarníky připravil. I letos bylo tu ve spolupráci s Občanským sdružením SH Prvomájové odpoledne a letní festival. Umělec a galerista dává přednost  ostatním a své věci vystavuje jako poslední.

21D

Hladíková Jana

Kopidlenská odbornice na paličkování. Kromě řady výstav svých prací předává své zkušenosti druhým. Řadu let vede kroužek paličkování. 

22D

Hlaváč Josef

Byl nezapomenutelným ředitelem jičínského kina, dlouholetým divadelním ochotníkem a aktivním členem loutkového divadla Srdíčko. V letošním roce oslavil již neuvěřitelné 89. narozeniny.

23D

Holanová Božena

Za 20 let organizace a průvodcovského vedení vlastivědných zájezdů ČCK pro starší lidi. Za spolupráci při organizování jičínské kultury tam, kde je třeba.

24D

Hořické ženy

Za vše, co dělají nejen pro své členky (Český svaz žen), ale i pro širokou veřejnost, za připomínání tradic pořádáním vánočních a velikonočních výstav.

25D

Hořický komorní orchestr 2x

Vznikl v roce 1986 jako šestičlenný, nyní má 16 členů. Hraje na Hořických hudebních slavnostech i na akcích v okolí. Pro vánoční období nastudoval Pavlicovu „Missa Brevis“. Za dlouholetý kulturní přínos nejen posluchačům v Hořicích, ale i v širokém okolí.

26D

Hylmar Stanislav

 

Za dlouholetou skautskou činnost, za stálý zájem o kulturní a společenské dění, za péči o fotografie a další dokumenty, které jsou velkým přínosem k dějinám Jičína.

 

27D

Jindra Josef

Sobotecký básník, aktivní člen LISu Jičín, autor scénáře ke Dni poezie, organizátor kulturního dění. Vydavatel několika knih. Redaktor časopisu „Od Ještěda k Troskám“. Organizátor skvělého koncertu v kostele v Oseku, doplněného historickým výkladem.

28D

Jiterský Jan a ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši

Fungující škola dlouhodobě oživuje svou přítomností dvě obce a jako obecně prospěšná společnost přispívá ke kvalitě života na venkově (lidové zvyky, divadla, zpívání, kroužky, tábory a další).

29D

K-klub Jičín

Jedno z center jičínské kultury. Zajisté dominují divadla všech věkových kategorií, jakož i divadlo herců s postižením. Poučné jsou i mládežnické a dětské divadelní přehlídky.

30D

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za stovky vynikajících vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech a od r. 2008 ve Vokšicích, za výbornou spolupráci s pořadateli Šrámkovy Sobotky i s Občanským sdružením SH.

31D

Kopidlenské listy - redakce

Již víc než 20 let informují tyto noviny o historii a současnosti města a jeho připojených obcí, o práci společenských i zájmových organizací, o událostech spojených se životem Kopidlna a jeho okolí.

32D

Kovářová Anna

 

Za dlouholetou příkladnou činnost v jičínském skautském středisku a za vedení dívčího oddílu, kde uplatňuje své zkušenosti a s nadšením organizuje letní tábory, víkendové akce, sbírky, připravuje hry, závody, soutěže a kulturní programy.

33D

Křižková Blanka

Výtvarnice. Věnuje se paličkované krajce a malbě  a v bělohradském Památníku K.V.Raise i v širokém okolí má pravidelné výstavy svých děl z paličkované krajky a obrazů, v poslední době i se zakomponovanými acháty i jinými kameny.

34D

Kulturní zařízení Bělohradských lázní

Za vytrvalou kulturní činnost, kterou pořádá nejen pro své klienty, ale i pro širokou veřejnost. Například akce „Jazz na stromě“, ve spolupráci s městem Lázně Bělohrad „Otevření lázeňské sezóny“, besedy s hudebním kritikem Jiřím Černým atd.

35D

Kynčl František 2x

Učitel na 4. ZŠ v Jičíně. Za to, že se už 16 let stará se svými žáky o areál ekologické výchovy Čtyřlístek, že má stále mnoho dobrých nápadů a ty dokáže s dětmi realizovat a zapojovat se tak do zajímavých ekologických projektů. Také za zodpovědný přístup při vytváření přehledů počasí pro jičínskou kroniku.

36D

Lámrová Eva

Umělkyně v oboru cukrářství. Její výrobky jsou věhlasné a vyhledávané pro svoji krásu a chuť. Je odbornicí na perníčky. Kromě jiných příležitostí se účastní  každoročně výstavy betlémů v bělohradském Památníku.

37D

Martincová Romana

Ředitelka MKS v Nové Pace. Nejde jen o akce v MKS, ale třeba i o oslavy slunovratu a adventu, o atmosféru ohňostroje.

38D

Matěj – loutkový soubor, Ostroměř

Loutkové divadélko se hraje nejen pro děti z Ostroměře, ale hostuje i v jiných městech a obcích, na loutkářských festivalech a přehlídkách divadelních a tímto velmi významně divadélko reprezentuje obec.

39D

Matějka Ivan

 

Za pečlivé vedení archivu fotografií a dalších materiálů dokumentujících dění v Jičíně v minulosti dávnější i nedávné, za umění z něho vybírat při určitých příležitostech a přidávat zasvěcený a poutavý komentář.

40D

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Letos, podobně jako i jiná léta, připravili pestrý celoroční program. Od hraní s dětmi přes výlety, přednášky, dílny a dílničky, Mikuláše, až po svatého Martina, který opravdu přijel na koni. Za jejich zapojení do kulturního dění Jičína.

41D

Městská knihovna Hořice

Pracovnice stále organizují velice zajímavé kulturní i vzdělávací akce pro veřejnost - přednášky, besedy, soutěže pro děti i dospělé. Často spolupracují i s jinými kulturními institucemi, a to z celé republiky.

42D

Městské informační centrum Jičín

Za vlídnost, s jakou řeší přání všech svých klientů, i když ta přání jsou různorodá – od nemocných ptáků po výlet do Prachovských skal.

43D

Mezera Martin

 

Památkář z Městského úřadu v Jičíně. Za zodpovědný a zároveň  „lidský“ přístup k péči o památky, při němž s jejich majiteli hledá cesty k jejich záchraně a umí podpořit a neodradit zájemce, kteří chtějí pomoci.

44D

MKS Lázně Bělohrad

Dlouhodobě pořádá kulturní programy a pořady všech druhů pro posluchače každého věku a příznivce všech hudebních stylů.

45D

Nálevka Josef

Knihovnu v Tetíně vede od r. 1971 a osobně si jezdí vybírat složení výměnných souborů do Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.

46D

Nečesaná Zdeňka

Diecézní kampanoložka a titulární varhanice chrámu sv. Máří Magdaleny v Sobotce mimo jiné organizačně připravila 10 ročníků velmi úspěšného prázdninového Varhanního festivalu v Sobotce.

47D

Němečková Hana

Knihovnice v Ostroměři. Pořádá pro děti zájezdy, výlety, spaní v knihovně, pro občany organizuje zájezdy na divadelní představení do Prahy a dalších českých divadel, pozdvihla velmi vysoko úroveň místní obecní knihovny a v neposlední řadě je nedílnou součástí týmu velmi úspěšných Ostroměřských slavností a dalších společenských akcí.

48D

Penc Stanislav

Na svém statku v Milkovicích pořádá „mejdany“ – kulturní setkání a vystoupení muzikantů i lidí slova.

49D

Pifferaios -  flétnový soubor Lázně Bělohrad

V letošním roce vstoupil do 15. roku své existence. Za tu dobu prošel bohatým koncertním vývojem, vydal několik CD. Dnes má soubor 11 členů a mimo zpívání žije bohatým společensko-kulturním životem. Hrají vše od klasiky přes jazz až po lidové úpravy. Mívají okolo deseti vystoupení ročně.

50D

Pod Zvičinou – redakce časopisu

Za vydávání oblíbeného vlastivědného časopisu, jehož kořeny sahají do roku 1920, za to, že přinášejí radost čtenářům nejen v širokém regionu, ale i rodákům daleko za hranicemi naší vlasti, za to, že vše dělají zadarmo, s nadšením a láskou.

51D

Pospíšilová Alena

Za její celoživotní práci v oblasti kultury a knihovnictví, za její neúnavnou aktivitu v Občanském sdružení Malechovice.

52D

Prchal Zdeněk

38 let je knihovníkem v Lukavci, mnoho času věnuje hudbě, vedl Bělohradský ženský sbor i dětské sbory, přispívá do Bělohradských listů, časopisu Pod Zvičinou, je autorem knih o městě Lázně Bělohrad a okolí.

53D

Procházka Bohumír 3x

Za přínos celoročního kulturního zpravodajství, za aktivity během festivalu Jičín - město pohádky,  za každoroční organizaci Jivínského Štefana,  za aktivity ve Valdštejnské lodžii (zpívání koled ...) Také za novinářskou činnost (Prochoroviny) a literární tvorbu.

54D

Přátelé Šolcova statku – OS

Za pořádání výstav a kulturních akcí na Šolcově statku v Sobotce, za to, že pokračuje tradice založená dr. Karlem Samšiňákem, kterou podporuje jeho syn Jan.

55D

Richterová Zdenka

Organizuje kulturní dění v Ostružně. Knihovnice, místostarostka. Pořádá velikonoční výstavy, Drakiádu, Dýňování, Předvánoční koncert. Vždy se snaží přinést něco nového.

56D

Řehečská slepice –

pořadatelé

Literární soutěž, která běží už desátým rokem a má i mezinárodní účast. Mezi vedlejší produkty patří i Řehečské kvarteto, které při Slepici vzniklo.

57D

Sádlo Miloslav 2x

 

Od roku 1976 je nepřetržitě kronikářem obce Keteň. Pro kroniku získává podklady pečlivým a trpělivým studiem archivních dokumentů i knih, pořizuje pro ni bohatou fotodokumentaci, vytváří originální galerii kreseb stavení obce, doplněnou soupisem zde žijících osob.

58D

Sdružení rodáků a přátel Řehče

Za uspořádání 10 ročníků literární soutěže Řehečská slepice spojených vždy se slavnostním odpolednem a výborným programem.

59D

Sezima Jan

Již mnoho let vede hořický Dům kultury Koruna a za tuto dobu obohatil zdejší kulturní život mnoha zajímavými programy (Jazz nights, Hořické hudební slavnosti, loutkářský festival). Je členem Hořického komorního orchestru a skupiny Artrosa.

60D

Skauti - Jičín

Účinně se zapojují do jičínského kulturního dění i mimo svou klubovnu. Nechybí u Putování za Rumcajsem, účinkují při festivalu Jičín - město pohádky a při dalším dění.

61D

Skauti - Lázně Bělohrad

Zejména lidé jako L. Bajer s manželkou, M. Mečíř a další. Obnovili letní tábory, věnují se zejména menším chlapcům - vlčatům. M Mečíř píše o skautském dění do Bělohradských listů.

62D

Smetana – smíšený pěvecký sbor, Jičín

Sbor vznikl v roce 1895 a od té doby je součástí jičínské kultury, ale koncertuje i po vlasti či v zahraničí. Slavné a nabité jsou kupříkladu předvánoční koncerty, jako třeba ten 18. prosince u sv. Jakuba.

63D

Splítková Blanka

 

Díky ní se loutkářské umění nesmazatelně zapisuje do dění kultury v obci. Loutkové divadélko se hraje nejen pro děti z Ostroměře, ale hostuje i v jiných městech a obcích, na loutkářských festivalech a přehlídkách divadelních a tímto velmi významně divadélko reprezentuje obec.

64D

Spolek podkrkonošských výtvarníků

Za organizaci Mezinárodního malířského plenéru Novopacké veduty. V roce 2012 bude již 6. ročník (z toho 4. ročník za mezinárodního obsazení), počet účastníků je vždy 20-30 osob .     

65D

Strašidelná Bažantnice - pořadatelé

Z malé komorní akce pořádané spolkem Frič a městem Lázně Bělohrad s partou příznivců se za pět let stal fenomén. V roce 2011 se v rolích masek zúčastnilo cca 150 vystupujících a vidělo ho přes 6 000 návštěvníků.

66D

Střední škola zahradnická  Kopidlno

Ve dnech 9. - 11. října 2011 zorganizovala další ročník výstavy Kopidlenský kvítek. Soutěž studentů v aranžování květin a žáků v poznávání rostlin. Součástí je prodejní akce, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka …

Škola také pořádá řadu let sportovní běh na počest 17. listopadu.

67D

Studio Šrámkova domu Sobotka

V roce 2012 oslaví 50 let od svého založení. Soubor v posledních letech sklízí jeden úspěch za druhým na okresních i krajských soutěžích. Vedoucí souboru je Lada Blažejová.

68D

Stuchlík L. a kolektiv  - redakce Bělohradských  listů

Tento místní časopis nemá v širokém okolí obdoby. Tradičně  si drží velmi vysokou úroveň a svými články o historii, současnosti, o dění a zajímavých lidech je obohacením pro všechny čtenáře.

69D

Suchoradská Jaroslava

Za dlouholetou práci kronikářky své obce Mlýnec. Je učitelkou, jak má být. Vede šachový kroužek dětí a ty se úspěšně umísťují v rozličných soutěžích.

70D

Suchoradský Oldřich 2x

Za vynikající výsledky v knihovnické práci v Mlýnci, za hluboký zájem o kroniky, dlouholeté působení v redakci Kopidlenských listů, za spolupráci s regionálním tiskem, za vedení mladých šachistů a včelařů.

71D

Šádek Jiří

Mistr truhlář z Podůlší. Za jeho vynálezy - soustruh, vodní  pumpu a další. Jezdí po jarmarcích, trzích i na festivalu Jičín - město pohádky předvádí soustruh na dřevo, který je poháněn šlapáním na jízdním kole.

72D

Šafler Milan

Dlouholetý úspěšný vedoucí Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně, který vychoval mnoho přeborníků republiky v této zájmové činnosti. V současnosti je hlavním vedoucím Letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který má již více než 60tiletou tradici.

73D

Šourek Jiří 2x

Angažuje se v prezentaci kopidlenské zahradnické školy na Kopidlenském kvítku a dalších soutěžích v ČR. Zajímá se hluboce o  historii  kopidlenského zámku, své poznatky předává  studentům i veřejnosti a probouzí zájem o regionální historii. Má bohatý  archiv dokumentů o životě rodu Schliků v Kopidlně a jeho okolí.

74D

Šrámkova Sobotka – pořadatelé festivalu 4x 

Festival českého jazyka, řeči a literatury s celonárodní působností. Pořadatelé více než půlstoletí vytrvale ochraňují a rozvíjejí vzpomínky na básníka a pomáhají nacházet novým generacím poetický a mnohostranný pohled na svět kolem nás. Celý týden v Sobotce probíhá maraton přednášek, divadelních představení, autorských čtení či výstav. Pozoruhodné jsou i tvůrčí dílny pod vedením známých osobností. V r. 2011 proběhl jubilejní 55. ročník festivalu s názvem „Mýtus v literatuře“.

75D

Šulcová Eva

Deset let se věnuje mládeži v Podůlší a nacvičuje s nimi různé taneční skladby a  prezentuje se s nimi na různých společenských akcích.

76D

Truncová Hana

Již mnoho let neúnavně beseduje s žáky a studenty škol na Hořicku  na téma komunistické totality, kterou ona zažila opravdu se vším všudy. Je obdivuhodné, s jakou lehkostí se dokáže přiblížit dnešnímu mladému posluchači a plně jej zaujmout.

77D

Turek Vladimír 2x

Varhaník – chalupář z Běchar. Doprovází zpěv lidí  v kostelech Jičínska. V jičínském deníku propagoval svými kvalitními články nejen Běchary, ale i jiné obce Jičínska a akce pořádané v Mariánské zahradě. Spolupracuje při kulturních a společenských akcích v obci Běchary a okolí.

78D

Úlehla Vladimír

 

Za zasvěcené články a přednášky týkající se dějin Jičína 2. poloviny 19. století, za moudré rady a pomoc v kulturní činnosti.

79D

Váchalův spolek studeňanský

Za péči, kterou věnují svým občanům Josefu Váchalovi a  Anně Mackové. Vydávají publikace, spravují památník, pořádají akce.

80D

Valenta Jiří

Zasloužil se o stálou expozici dějin amatérského divadla v Miletíně. Je spoluautorem publikace „Místopis českého amatérského divadla“.

81D

Vališkovi Radomír a Iveta

 

Za významný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, který spolu s Unií českých pěveckých sborů pořádá obec Dětenice a který je vynikající příležitostí k prezentaci sborového zpěvu.

82D

Valter Jiří Qido

Ve své Galerii Na špejcharu v Bukvici pořádá každoročně několik výstav místních umělců. Zpravidla na závěr „pověsí“ svoje krajinky. Letos vždy dva obrázky – barevný a jednobarevný v hnědých tónech, malované z jednoho místa.

83D

Veselý Jaroslav

Iniciátor pohádkového festivalu Jičín - město pohádky i Štefana. Nominace je i za léta práce v řízení odboru kultury na okresním úřadě, za vydatnou práci na festivalech, vydávání internetových Jinovin, programové vedení občanského sdružení Paměť a svědomí atd.

84D

Viróza – skupina žen z Podůlší

Skupina žen ve věku 20 až 55 let, se kterými paní  Eva Šulcová nacvičila již několik tanečních skladeb, které předvádí na různých společenských akcích i za hranicemi jičínského okresu.

85D

Wilda Jiří 2x

Režisér Závěsného divadla v Jičíně. Za realizaci náročných divadelních her, jejichž provedení přesahuje rámec běžného ochotničení. Např. Bláznovy zápisky byly zážitkem, který předčil dojem z představení vyhlášeného profesionálního pražského divadla. . Za všechny výstavy a programy na Valdické bráně, v r. 2011 to byly kupříkladu výstava fotografií V. Šoltyse nebo akce Vánoce na bráně.

86D

Zajíček Martin

Spolu se svými spolupracovníky vychoval v jičínském  K-klubu mnoho mladých divadelníků. Znamená to nejen několik premiér různých věkových kategorií ročně v Jičíně. Někteří odchovanci patří dnes už ke známým českým divadelním a filmovým hercům.

87D

ZŠ Slatiny a MŠ Miličeves

Každoročně pořádají společně ve slatinském kostele předvánoční koncert, který pak vrcholí pozváním rodičů do školy a otevřením výstavy výtvarných prací dětí. Kromě toho oživují staré tradice – výrobu adventních věnců, tříkrálovou koledu a další.

88D

Žeretická banda

Hasiči i ostatní. Sbírají odpadky v příkopech okolo vsi, pořádají hudební minifestival, masopustní průvod a další dění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět