pomáháme ............


Den otevřených dveří v Centru domácí hospicové péče dne 11.2.2013

11.02.2013 21:51

Již podruhé se pavilon hořické nemocnice dočkává renovace. Poprvé tomu bylo v roce 2009, kdy byla zrekonstruována levá část budovy. Nově upravené místnosti se staly útočištěm pro malé občanské sdružení, které si vytyčilo obrovský cíl. Šířit zcela nový způsob péče o těžce a nevyléčitelně nemocné – domácí hospic. Dodnes si mnozí lidé spíše domýšlejí, co taková péče vlastně znamená. Přesto se Hospicovému občanskému sdružení Duha podařilo, že od jeho vzniku vyhledalo tuto péči několik desítek klientů.

Není to rozhodně zanedbatelné množství, zvlášť když si uvědomíme, že Duha to neměla nikterak jednoduché. Veškeré finanční prostředky na provoz si její členové dodnes obstarávají sami. V prvních měsících narážela na nedůvěru obyvatel, nedostatek toho i onoho....

Přesto se ten malý zázrak skutečně stal. Obtíže i nedůvěru se podařilo překonat, malý tým stálých spolupracovníků se stabilizoval a rozšířil. Bylo jasné, že etapa malého sdružení skončila. Bylo však nutné získat další prostory, aby bylo možno vyhovět rostoucím potřebám stále většího počtu klientů.

A tak začala nová práce a nová bitva za získáním nevyužívané druhé poloviny budovy a její vnitřní proměnu. Bylo třeba získat značné finanční prostředky, zajistit materiál a dělníky. Potřebné finance nakonec poskytla Nadace ČEZ, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a Program rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pak začaly všechny práce, které zahrnovaly výměnu radiátorů, elektroinstalace a potrubí pro rozvod vody a odpadu. Teprve potom mohly přijít na řadu zednické práce a následný (ne)konečný úklid.

Oficiální otevření proběhlo 11. února. Ke slavnostnímu přestřižení duhové pásky dorazila MUDr. Marie Svatošová, J. E. Mons. Josef Kajnek - světící biskup královéhradecké diecéze, Ivan Doležal - starosta Hořic a radní KHK PaedDr.et Mgr. Josef Lukášek. Ačkoli to nebylo plánováno, páska byla přestřižena ve 13:13. Smolné číslo však tentokrát nic zlého nepřineslo.

Po úvodních slovech přítomných hostů a manželů Sieberových, požehnal novým prostorům biskup Kajnek. Poté si všichni mohli nové prostory prohlédnout, promluvit se členy hospicového sdružení a zakousnout něco z připraveného pohoštění. Atmosféru současně zpestřovalo vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hořicích.

Samotný závěr celého setkání byl věnován paní doktorce Svatošové a její přednášce. Přítomní se tak mohli dozvědět osobnější příhody, které se přihodily během provozování hospicové péče. Marie Svatošová - společně s paní Janou Sieberovou, představila také počátky hořického mobilního hospicu. Zde totiž sehrály velikou roli přednášky paní doktorky, které Jana Sieberová navštěvovala. Marie Svatošová věnovala hostům téměř hodinu a půl a i potom nějaký čas pro osobní setkání.

Celkově se celé odpoledne neslo v přátelské atmosféře, což bylo jistě dobrou předzvěstí pro další práci mobilního hospicu. Jak o hospicu řekla sama Marie Svatošová: „Cítím, že se tady teprve buduje něco velkého.“

JH

 

 

—————

Zpět