pomáháme ............


Co dělají hospicoví dobrovolníci v Maďarsku ?

04.05.2012 11:24

Co dělají hospicoví dobrovolníci v Maďarsku?
Snaží se! A jak to víme? Zajeli jsme se tam podívat.
Početna skupina (v počtu 3 účastníků) z hořického hospice nastoupila v neděli ráno na vlak, tedy nejprve na autobus, neboť byla výluka, a potom na vlak do Pardubic a z Pardubic do Budapeště. Po pohodlné, krásné cestě nás na nádraží očekávala koordinátorka dobrovolníků paní Barbara Kalló z hospicového domu v Budapšti. Maďarská hospicová nadace zde zprostředkovala Kurz paliativní péče financovaný z fondů organizace Open Society Foundations, jež působí také v naší zemi. Českou skupinku doplnila ještě paní doktorka z hospice sv. Alžběty v Brně a dalším účastníkem kurzu byl téměř celý tým poskytující hospicovou péči v Albánii v Korče.
Velmi laskavě nás všechny přivítala paní Katalin Muszbek, ředitelka hospice. Přednášející zaměstnanci hospice nás postupně seznámili s celou problematikou paliativní péče v Maďarsku. Měli jsme možnost prohlédnout si malý lůžkový hospic, na chvíli jsme se stali součástí týmu poskytujícího domácí hospicovou péči. O paliativní medicíně nám přednášela externě spolupracující lékařka. Paní Barbara nám vysvětlila jak získávají a pracují s dobrovolníky a seznámila nás s narcisovým programem "Fields of hope" jež dokáže vtáhnout do hospicové problematiky širokou veřejnost. Měli jsme možnost porovnat systém péče fungující v Maďarsku s naším. Zjistili jsme, že se potýkáme s podobnými překážkami. Můžeme se však z tohoto zahraničního modelu v mnohém inspirovat. Také my jsme se stali účastníky vzájemné diskuze a mohli jsme tak obohatit ostatní frekventanty kurzu i samotné přednášející. Po náročném programu v angličtině jsme v podvečerních hodinách vyrazili autobusem do centra obdivovat čistou a klidnou, nádherně rozkvetlou Budapešť. Jsme velmi vděční Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, zahraničním sponzorům a našim zaměstnavatelům za zprostředkování této zahraniční zkušenosti. V příloze uvádíme několik fotografií vyjadřujících atmosféru kurzu i krásu evropské metropole. Za náš hospic zajímavosti vtřebávali Magdaléna Kolátorová, sociální pracovnice. Jarmila Urbanová, sestra. Michal Ludvík, koordinátor dobrovolníků, fotograf.


—————

Zpět